Skip to content

Trening genderowy czyli o tym, że trenerzy/ki też mają płeć

Podczas tych zajęć uczestniczki i uczestnicy Szkoły przyglądali się kategoriom płci/ gender, ich kontekstom oraz różnym aspektom praktycznego, rzeczywistego oddziaływania. Polem analizy był kontekst indywidualny, a także relacyjny i społeczny wymiar funkcjonowania płci. Poddano refleksji przyczyny i konsekwencje działania w ramach ról płci oraz poza nimi, sprawdzano perspektywy indywidualne i społeczne na kategorie męskości / kobiecości, przyglądano się postrzeganiu siebie jako „osoby z płcią”. Refleksja dotyczyła także oddziaływania gender i płci w kontekście antydyskryminacyjnej pracy trenerskiej. Zajęcia prowadziły Natalia Sarata i Maja Branka.Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom podstawowy, realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content