Skip to content

TEA w partnerskim projekcie poświęconym edukacji dorosłych osób niewidomych i słabowidzących

W partnerstwie lokalnym zbudowanym na rzecz tego projektu zasiadamy wspólnie z takimi partnerami jak m.in: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP (lider projektu), Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT, Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych, Fundacja Kultury bez Barier, Opolskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Turystycznych, firma PIRS Creative Lab.

Projekt opiera się na wymianie, rozwinięciu oraz upowszechnieniu dobrych praktyk z zakresu edukacji dorosłych osób niewidomych i słabowidzących. Będzie to możliwe m. in dzięki wizytom studyjnym do organizacji partnerskich projektu z Czech, Estonii, Hiszpanii, Włoch i Polski.

W ramach projektu powstaną m.in. publikacja opisująca dobre praktyki w zakresie edukacji pozaformalnej osób niewidomych i słabowidzących z krajów partnerskich oraz przewodnik dla trenerów i trenerek, zawierający wskazówki dotyczące prowadzenia i organizacji szkoleń z udziałem osób z niepełnosprawnością wzroku. Ponadto opracujemy nowe metody i formy edukacyjne dostosowane do potrzeb tej grupy docelowej.

Projekt „Doświadczenia edukacji dorosłych osób niewidomych i słabowidzących w Europie” jest realizowany ze środków Programu GRUNDTVIG („Uczenie się przez całe życie”).

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content