Skip to content

TEA podpisuje apel do MEN w sprawie podręczników do Wychowania do Życia w Rodzinie

Treść całego listu można przeczytać na stronie KPH – Link: http://www.kph.org.pl/pl/component/content/article/800-apel-do-minister-edukacji

Podręczniki, o których mowa w apelu były przedmiotem badania przeprowadzonego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjej (TEA) w roku 2011. Szczegóły analizy dostępne są w raporcie "Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej". Link do raportu.

Najnowsze badanie dotyczące podręczników i treści homofobicznych został przygotowany przez Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBTQ – Pracownia Różnorodności. Publikację zatytułowaną "Szkoła milczenia" można przeczytać tutaj – Link do publikacji.

Zapraszamy do lektury!

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content