Skip to content

TEA obecna na międzynarodowej konferencji „Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji? Ucząca się szkoła”

TEA miała możliwość zaprezentowania swojej działalności oraz podkreślenia wagi edukacji antydyskryminacyjnej poprzez dwa wydarzenia, włączone w program konferencji. W drugim dniu spotkania Magdalena Chustecka poprowadziła sesję ekspercką "Czy szkoła uczy (się) przeciwdziałać dyskryminacji i wykluczeniu? Raport z badań". W części spotkania poświęconej refleksji uczestnicy i uczestniczki zastanawiali się, w jaki sposób mogą włączyć edukację antydyskryminacyjną w planowanie i realizację procesu uczenia się uczniów i uczennic. Z kolei przez cały czas trwania konferencji słuchacze i słuchaczki mogli oglądać wystawę grafik „Dyskryminacja a edukacja”.

TEA nie była jedynym głosem poruszającym wątek przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczenia oraz równości w i do edukacji. Problematyka ta była jednym z głównych dyskutowanych i poddawanych refleksji tematów. Dr Tyrone Howard w trakcie swoich dwóch wystąpień scharakteryzował przyczyny oraz skutki reprodukowania nierówności społecznych w amerykańskim systemie edukacyjnym. W swojej refleksji odnosił się do teorii postkolonializmu, udowadniając, że takie reformy jak wprowadzenie standaryzowanych testów zwiększają społeczne rozwarstwienie oraz wypadanie całej populacji osób z systemu edukacji. Jedną z przyczyn jest przemoc symboliczna, czyli stosowanie do oceny uczniów i uczennic wiedzy i narzędzi grupy dominującej, a pomijanie dorobku innych grup społecznych (takich jak Afroamerykanie czy Latynosi).

Anna Górska oraz Jan Świerszcz z Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej zaprezentowali wyniki badań nad mechanizmami wykluczenia i integracji w szkołach, do których uczęszczają dzieci z doświadczeniami migracyjnymi. Zaprezentowano także dwa filmy pokazujące integrację migrantów w polskiej szkole oczami dziecka i asystenta międzykulturowego ("Fatima" oraz "Aslan i jego uczniowie").

W ramach przedsięwzięcia odbyło się kilkadziesiąt sesji wykładowych oraz refleksyjnych, które miały pomóc w przełożeniu nowo zdobytej wiedzy na konkretne działania na gruncie własnego miejsca pracy: szkoły, placówki wychowawczej, ośrodka doskonalenia nauczycieli czy kuratorium oświaty.

Konferencja skłaniała do refleksji nad fundamentalnymi dla edukacji zagadnieniami: po co i dlaczego jest szkoła, czym jest rozwój szkoły, jaka jest rola rodziców, kim jest lider edukacyjny, jak powinno wyglądać systemowe myślenie o edukacji i szkole oraz jak wykorzystać w tym procesie analizę danych.

W konferencji udział wzięło grono osób reprezentujących bądź będących członkami i członkiniami TEA: Magdalena Chustecka i Marta Rawłuszko jako przedstawicielki TEA, Małgorzata Jonczy-Adamska, Ewa Stoecker, Katarzyna Sekutowicz i Jan Świerszcz.

 
 
 
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content