Skip to content

TEA na sympozjum nt. edukacji antydyskryminacyjnej w Białymstoku

Na program Sympozjum składały się  trzy części. W pierwszej przedstawione zostały prezentacje ekspertów i ekspertek nt. edukacji antydyskryminacyjnej. Agata Teutsch miała wystąpienie pt. „Powszechna edukacja antydyskryminacyjna jako jeden z kluczowych elementów zapobiegania przestępstwom z nienawiści”, dr hab. Jacek Kochanowski z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego – „Edukacja na rzecz różnorodności seksualnej” oraz Jacek Żakowski, dziennikarz i kierownik Katedry Dziennikarstwa w Collegium Civitas w Warszawie – „Dyskryminacja – to się leczy w szkole”.

Drugą część stanowiły prezentacje projektów z zakresu edukacji antydyskrymiacyjnej realizowane przez organizacje, szkoły i instytucje z Białegostoku, województwa podlaskiego i innych regionów kraju. Efektem będzie „Narzędziownik dobrych praktyk” wydany w formie publikacji internetowej zawierającej opisy zaprezentowanych działań edukacyjnych.

Agata Teutsch wzięła udział także w kończącej sympozjum debacie na temat „Jaka edukacja antydyskryminacyjna jest potrzebna w województwie podlaskim?”. W debacie wzięły i wzięli udział przedstawiciele/ki m.in. Kuratorium Oświaty, Wydziału Spraw Społecznych UM w Białymstoku, dziennikarz z podlaskiego oddziału gazety Wyborczej, przedstawiciele/ki instytucji kultury i organizacji pozarządowych a także Wojewoda Podlaski Maciej Żywno.

Celem debaty było wypracowanie rekomendacji dla województwa podlaskiego w kwestii edukacji antydyskryminacyjnej.

Inne informacje na temat sympozjum można przeczytać na:

Link – Informacja na temat sympozjum na stronie projektu "Różnorodność – podaj dalej!"  

Link – Informacja na temat sympozjum na stronie Watchdog. Portalu o kontroli społecznej

Link – Zaproszenie na sympozjum na stronie ngo.pl

Link – Relacja z sympozjum na portalu miejskim "Białystok online"

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content