fbpx Skip to content

TEA na międzynarodowej konferencji „Jakość edukacji i/czy jakość ewaluacji? Ucząca się szkoła”

 
Konferencja organizowana jest przez Ośrodek Rozwouj Edukacji (ORE) w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji. 
 
W konferencji weźmie również udział Marta Rawłuszko jako przedstawicielka TEA oraz inne członkinie naszego stwowarzyszenia: Ewa Stoecker, Małgorzata Jonczy-Adamska i Katarzyna Sekutowicz. 
 
Konferencje z cyklu „Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji“ odbywają się corocznie (w tym roku po raz czwarty). Są skierowane do dyrektorów/dyrektorek szkół, nauczycieli/nauczycielek, wizytatorów/wizytatorek, przedstawicieli/przedstawicielek władz lokalnych oraz innych osób odgrywających rolę liderów/liderek edukacyjnych w swoich społecznościach. Ich celem jest stworzenie przestrzeni i czasu na rozmowy, przemyślenia i rozważania nad edukacją i polskim systemem oświaty, w kontekście zmian w modelu nadzoru pedagogicznego.
 
Tegoroczna konferencja będzie dotyczyła w szczególności kwestii związanych z organizacyjnym uczeniem się, współpracą w procesach wprowadzania zmiany, wykorzystywaniem danych w usprawnianiu własnego działania i wieloma innymi aspektami istotnymi dla każdej uczącej się organizacji. W roli prelegentów/prelegentek wystąpią eksperci/ekspertki z Polski, ze Stanów Zjednoczonych, Estonii, Niemiec, Anglii, Izraela.
 
Konferencji towarzyszy wystawa TEA "Dyskryminacja a edukacja", którą cały czas można oglądać online.
 
 
 
 
Zapraszamy do lektury i transmisji online!
 
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content