Skip to content

TEA na konferencji “Równa szkoła – szkoła bez dyskryminacji”

Konferencja odbyła się w dniach 25-26 maja 2015 r. w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób – przedstawiciele i przedstawicielki kuratoriów, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz szkół. Patronat nad konferencją objęły Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Link – Program konferencji "Równa szkoła – szkoła bez dyskryminacji"

Raport "Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona" został przygotowany w ramach projektu o tym samym tytule, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Link – Informacje o projekcie "Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona"

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content