Skip to content

TEA na konferencji “Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę?”

Podczas sesji osoby uczestniczące w spotkaniu miały szanse pogłębić praktyczną wiedzę na temat działań antydyskryminacyjnych realizowanych w szkołach. Przedstawione zostały m.in. wyniki badań przeprowadzonych przez TEA dotyczące zjawiska dyskryminacji w szkole, zrealizowane w ramach projektu "Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona".  Następnie metodą warsztatową uczestniczki wypracowały zasady, które przyświecać powinny podejmowanym w szkołach działaniom, tak aby realizowały one antydyskryminacyjne cele i treści. Była to okazja do porozmawiania o tym, które z przesłanek dyskryminacji są w szkołach zauważane, a o których mówi się sporadycznie lub wcale. Poszukiwanie odpowiedzi na nurtujące uczestniczki pytania prowadziły do dyskusji na temat przyczyn trudności w realizacji przedsięwzięć mających przeciwdziałać dyskryminacji oraz możliwych rozwiązań w tym zakresie.

W konferencji udział wzięły też członkinie TEA: Małgorzata Dymowska, Ela Kielak, Ewa Stoecker, Agnieszka Kozakoszczak, Ewa Rutkowska i Maciej Śliwa.

Więcej informacji na temat konferencji:

Link – Strona konferencji "Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Jak zbudować dobrą szkołę?", 28-31.03.2015, Zakopane

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content