fbpx Skip to content

TEA dyskutuje o edukacji równościowej w Łodzi

Prezentacja Kingi Karp dotyczyła charakterystyki edukacji równościowej/antydyskryminacyjnej i jej standardów jakościowych zdefiniowanych przez TEA. Zostały również przedstawione wyniki badań i rekomendacje pochodzące z raportu "Wielka nieobecna" obrazujące aktualny stan edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce.

Zaproszeni do panelu goście i gościnie zmierzyli i zmierzyły się z następującymi pytaniami:
– W jakim stopniu edukacja równościowa powinna znajdować  stale miejsce w procesie edukacji?
– Jakie tematy powinna obejmować?
– Jak i przez kogo powinna być prowadzona?
– Jakie są konsekwencje braku tego typu edukacji?
– Na jakie problemy jest ona odpowiedzią?

W panelu głos zabrały/zabrał:

Kinga Karp, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA)
Katarzyna Gajek, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki
Aleksandra Dulas, Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK – moderatorka rozmowy z nauczycielkami z łódzkich szkół oraz przewodniczącya Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi
Halina Kwaśna i Elżbieta Boryniec, Latające Babcie o komunikacji empatycznej
Julian Czurko, Fundacja Nowoczesnej Edukacji SPUNK o edukacji równościowej w edukacji seksualnej
Grażyna Zygadło, Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet, Uniwersytet Łódzki.

Patronat nad panelem objęła Młodzieżowa Rada Miejska w Łodzi.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content