Skip to content

Szlakiem wystawy TEA “Dyskryminacja a edukacja” po Polsce

Dla przypomnienia – prace graficzne zostały przygotowane w oparciu o dane z raportu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Wielka Nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”. Więcej o całej koncepcji wystawy możecie przeczytać tutaj: https://tea.org.pl/dyskryminacja-a-edukacja

W przyszłym tygodniu grafiki studentek i studentów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego będzie można oglądać w kolejnej lokalizacji. Będzie to konferencja „Gender – edukacja – praca. Cenzury płci i praktyki oporu”. Wydarzenie odbędzie się 6-7 listopada 2014 roku w Krakowie.

O tym gdzie i w jakich godzinach będzie można oglądać wystawę oraz wziąć udział w konferencji możecie przeczytać tutaj: http://genderedukacjapraca.wordpress.com/2014/05/09/o-konferencji-gender-edukacja-praca-cenury-plci-i-praktyki-oporu/

 

Tymczasem przez ostatni rok wystawa prac nawiązujących do problematyki przeciwdziałania dyskryminacji w podręcznikach szkolnych, zawędrowała w bardzo różnorodne miejsca:

– Lubelska Wiosna Antyrasistowska (Lublin, 21 marca – 6 kwietnia 2014);

– konferencja "Jakość edukacji czy/i jakość ewaluacji. Ucząca się szkoła", zorganizowana w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji (ORE) i Erą Ewaluacji (Zakopane, 12-15 kwietnia 2014);

– Dolnośląskie Targi Organizacji Pozarządowych, wystawa zorganizowana przez Fundację na rzecz Równości (Wrocław, 25 maja 2014);

– konferencja Przez refleksyjną praktykę do pokrytycznych zmian i profesjonalizmu w nauczaniu”, zorganizowana przez Dolnośląską Szkołę Wyższą w partnerstwie z Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli (Kudowa Zdrój, 10-11 października 2014).

 

Wystawa "Dyskryminacja a edukacja" na Dolnośląskich Targach Organizacji Pozarządowych we Wrocławiu

 

Jeżeli chcesz zorganizować wystawę naszych grafik w ramach organizowanego przez siebie wydarzenia, skontaktuj się z nami: m.chustecka@tea.org.pl

A oto garść refleksji z ekspozycji wystawy w Kudowie Zdroju, przygotowana prze jedną ze współorganizatorek przedsięwzięcia – Izę Beno:

W ramach realizowanej konferencji "Przez refleksyjną praktykę do pokrytycznych zmian i profesjonalizmu w nauczaniu", która odbyła się w Kudowie Zdroju, mieliśmy okazję prezentować wystawę "Dyskryminacja a edukacja", która została wystawiona w drugim dniu tego spotkania.Do udziału w konferencji zostali zaproszeni przedstawiciele świata nauki, zajmujący się w swojej działalności naukowo–badawczej szeroko rozumianą problematyką edukacji, uczestnicy projektu, tj. dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele – opiekunowie praktyk studenckich w placówkach, studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela, tutorzy oraz pracownicy naukowo–dydaktyczni z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz przedstawiciele instytucji zajmujących i zwiazanych z edukacją, w tym stowarzyszeń i fundacji.

W konferencji wzięło udział 350 osób. Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie. Była inspiracją do wielu ciekawych rozmów panelowych oraz kuluarowych. Jej prezentowanie korespondowało z tematyką podjętą szczególne podczas jednego z paneli konferencyjnych, który poświęcony był demokracji w edukacji. Penalistki, wśród których była mgr Anna Dzierzgowska, dr Iwona Chmura-Rutkowska, dr Karolina Starego oraz moderatorzy dr Marcin Starnawski oraz dr Katarzyna Gawlicz poszukiwali odpowiedzi na pytanie Czy jest możliwa demokracja w hierarchicznej relacji dorosły – dziecko, z którą mamy do czynienia w szkole? W tym kontekście pojawił się temat nierówności, dyskryminacji i wykluczenia.

Konferencja była częścią realizowanego przez Dolnośląską Szkołę Wyższą projektu "Poprzez praktykę do profesjonalizmu – nowa koncepcja praktyk studenckich i jej aplikacja", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content