fbpx Skip to content

Szkoły trenerskie TEA na półmetku!

Źródła oporu w sytuacji edukacyjnej, rola i udział osoby prowadzącej w tworzeniu „trudnych” sytuacji, praktyczne ćwiczenia różnych sposobów pracy z oporem podczas warsztatów antydyskryminacyjnych – temu poświęcony był dziesiąty warsztat, który zakończył szkołę trenerską TEA. Jego oddzielną częścią było podsumowanie procesu uczenia się w szkole, zakończenie szkoły i pożegnanie.

Przedostatnia sesja w Szkole poświęcona była praktycznym przygotowaniom do szkoleń dyplomowych. Uczestniczki i uczestnicy przeprowadzili etiudy prezentujące fragmenty swoich warsztatów. Każda para trenerska otrzymała informacje zwrotne dotyczące stopnia osiągnięcia celów edukacyjnych, zastosowanej metodologii, stylu prowadzenia i współpracy trenerskiej.

W Szkole zaawansowanej rozpoczęły się natomiast warsztaty superwizyjne. Pierwszy z nich dotyczył indywidualnego stylu trenerskiego.  

Ostatnie w tym roku seminarium poświęcone było teorii i praktyce queer – 6 godzin trwał wykład i rozmowa na temat m.in. historii teorii queer, przed-queerowych ujęć seksualności i płci, polityki queer oraz krytyki teorii queer.

Kalendarium wydarzeń zimowych w Szkołach:

8-11 listopada 2012 – Etiudy. Warsztat superwizyjny. 9 warsztat w Podstawowej Szkole poprowadziły: Katarzyna Sekutowicz, trenerka i doradczyni, superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP i Maja Branka, superwizorka Szkoły, superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

15-16 listopada 2012 roku – Indywidualny styl trenerski. Pierwszy warsztat superwizyjny (z zaplanowanych pięciu) w Szkole zaawansowanej poprowadziła  Agnieszka Zarzycka,  trenerka, coach i superwizorka.

28 listopada 2012 roku – Teoria i praktyka queer w Polsce a polski ruch LGBT. Szóste seminarium specjalistyczne poprowadziła dr hab. Joanna Mizielińska.

6-9 grudnia 2012 – Opór w grupie i trudne sytuacje szkoleniowe. 10 warsztat w Podstawowej Szkole poprowadziły: Marta Rawłuszko, trenerka, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu i Szkoły Coachów Grupy TROP i Maja Branka, superwizorka Szkoły, certyfikowana superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom podstawowy i zaawansowany, realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content