fbpx Skip to content

“Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła” – zapraszamy na konferencję z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka!

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problemy dyskryminacji, mowy nienawiści oraz przemocy motywowanej uprzedzeniami jako istotne zagrożenia dla bezpieczeństwa uczniów i uczennic w szkole.

W pierwszej części konferencji razem z zaproszonymi ekspertami/ekspertkami zastanowimy się nad tym, w jaki sposób realizować działania antydyskryminacyjne skierowane do całej społeczności szkoły, a także w jaki sposób łączyć perspektywę przeciwdziałania dyskryminacji z rozwiązaniami na rzecz bezpieczeństwa uczniów/uczennic.

Podczas sesji warsztatowej eksperci/ekspertki, przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych, przedstawią narzędzia, przykłady dobrych praktyk oraz materiały edukacyjne służące przeciwdziałaniu dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami. Uczestnicy/uczestniczki konferencji będą miały okazję porozmawiać z osobami, które na co dzień prowadzą zajęcia antydyskryminacyjne z młodzieżą.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy w szczególności do przedstawicieli/przedstawicielek kuratoriów, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz edukatorów/edukatorek organizacji pozarządowych współpracujących z placówkami oświatowymi. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich tych, dla których szkoła bez dyskryminacji jest ważną wartością!

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o zgłoszenie się poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie: https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/265 do dnia 3 grudnia 2014 r. W ramach sesji warsztatowej istnieje możliwość wyboru 3 zagadnień tematycznych, którym będą odpowiadać 3 osobne warsztaty. Prosimy o wybór warsztatów w formularzu zgłoszeniowym. Liczba miejsc na poszczególnych warsztatach jest ograniczona.

Ramowy program dostępny jest tutaj:

Link – Ramowy program konferencji "Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła"

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panią Oleną Styslavską, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich, Ośrodek Rozwoju Edukacji, olena.styslavska@ore.edu.pl.
 

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content