fbpx Skip to content

Superwizja w pracy trenerskiej – warsztat w trenerskiej Szkole Zaawansowanej

Celem warsztatu była refleksja na temat roli superwizji w pracy trenerskiej, a także przygotowanie się do prowadzenia i uczestnictwa w superwizji i interwizji. Osoby uczestniczące:

  1. poznały i przećwiczyły różnych narzędzia i struktury superwizyjne,
  2. doświadczały superwizji w roli osoby superwizowanej i superwizującej,
  3. dyskutowały nad możliwymi sposobami wykorzystania superwizji jako narzędzia rozwoju w pracy antydyskryminacyjnej.  

Warsztaty odbył się w dniach 25-27 maja (grupa stała) i 21-23 czerwca (grupa otwarta) 2012 r.

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany, realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content