Skip to content

Stereotypy straszą w podręcznikach – mówi TEA w Sejmie

W czerwcu w Sejmie odbyła się konferencja pod patronatem wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej "Stereotypy genderowe w edukacji, prawie i przestrzeni publicznej". Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach cyklu spotkań "Sejm przyjazny kobietom".

W ramach spotkania głos zabrała przedstawicielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej – Magdalena Chustecka. W swoim wystąpieniu zaprezentowała ona wnioski z monitoringu podręczników szkolnych, zrealizowanego w ramach projektu „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej”. Prelegentka w swojej szczegółowo odnosiła się do perspektywy płci w 4 obszarach:

  • stereotypy płci występujące w podręcznikach,
  • niewidoczność kobiet w podręcznikach nauczania historii,
  • brak definicji i dyskusji wokół pojęć dyskryminacji ze względu na płeć, seksizmu, konstruktu płci społeczno – kulturowej,
  • wybiórcze odnoszenie się do problematyki ruchu emancypacyjnego kobiet i feminizmu.

Magdalena Chustecka odwołała się także do kilku ćwiczeń i zadań, które poddawały refleksji kwestię dyskryminacji ze względu na płeć, realizując tym samym standardy edukacji antydyskryminacyjnej. Na tle całości analizowanych podręczników są to jednak rzadkie wyjątki. Prezentacja TEA zakończyła się omówieniem rekomendacji – jakie elementy należy wprowadzić i rozwinąć w szkolnych podręcznikach, aby spełnić standardy edukacji antydyskryminacyjnej związanej z równością płci.

Konferencja została podzielona na 3 bloki tematyczne. W bloku „edukacja” głos zabrała także Marta Konarzewska (Tworzenie stereotypów w codziennym życiu szkoły), prof. Magdalena Środa, dr Katarzyna Nadana (Matura z języka polskiego 2002 – 2012, analiza genderowa), Joanna Piotrowska (Dyskryminacja i stereotypy genderowe w przedszkolu). W części poświęconej prawu głos zabrały prawniczki prof. Monika Płatek i Małgorzata Dziewanowska, poruszając przede wszystkim kwestię stanowienia i stosowania prawa przeciwdziałającego przemocy wobec kobiet. O zjawiskach wskazujących na wykluczające praktyki w przestrzeni publicznej głos zabrały dr Agnieszka Mrozik, Kazimiera Szczuka i dr Monika Rudaś – Grodzka. Konferencję zamknęło wystąpienie na temat wrażliwego pod względem płci języka, przygotowane prze językoznawcę.

Relację z konferencji opublikował również PAP: http://wyborcza.pl/1,91446,11863737,Eksperci__przedszkola_i_szkoly_moga_utwierdzac_stereotypy.html

oraz Gazeta Wyborcza
http://wyborcza.pl/1,75478,11865869,Byla_piekna_kobieta___stereotypy_spoleczne_dotyczace.html

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content