Skip to content

Startuje Podstawowa Szkoła Facylitacji Społecznej

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom podstawowy jest przedsięwzięciem edukacyjnym Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Przeznaczona jest dla osób działających aktywnie i regularnie w organizacjach pozarządowych lub grupach nieformalnych, pracujących na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, reprezentujących grupy dyskryminowane, zagrożone dyskryminacją lub wykluczone ze względu na różne przesłanki oraz posiadających praktyczne doświadczenia we współpracy z administracją publiczną.


Celem Szkoły jest rozwój kompetencji trenerskich osób, które chcą być trenerami/ trenerkami antydyskryminacyjnymi, mają zamiar i możliwości, aby czynnie angażować się w działania edukacyjne promujące równość i różnorodność, przede wszystkim w działaniach administracji publicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z edukacją i polityką rynku pracy (promocją zatrudnienia i aktywizacją zawodową).


Na zajęcia w Szkole składają się: trening interpersonalny, 9 specjalistycznych warsztatów trenerskich, a także przeprowadzenie szkolenia dyplomowego. Cały cykl edukacyjny Szkoły w latach 2011-2013 to 260 godzin zegarowych zajęć warsztatowych oraz indywidualne konsultacje metodyczne programów szkoleń dyplomowych. W ramach każdej sesji warsztatowej realizowany będzie autorski program. Warsztaty będą prowadzone przez 2 osoby: trenera lub trenerkę oraz superwizorkę Szkoły – Maję Brankę.
Pierwszą sesję – trening interpersonalny – poprowadzą Agnieszka Zarzycka i Maja Branka.


Zajęcia w Szkole podstawowej odbywają się w jednej, czternastoosobowej grupie. Uczestniczkami i uczestnikami Szkoły są członkinie i członkowie organizacji wchodzących w skład Sieci „Równość i różnorodność – praktycznie” utworzonej w ramach projektu, przez Fundację Fundusz Współpracy:


1. Kamila Dąbrowska, Muzeum Historii Żydów w Polsce
2. Zofia Jabłońska, Kampania Przeciw Homofobii
3. Grażyna Latos, Fundacja Gender Center
4. Agata Lewkowicz, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki
5. Krzysztof Łoś, Stowarzyszenie Dialog Społeczny
6. Zuzanna Mączyńska, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
7. Ola Migalska, Fundacja Autonomia
8. Iyke Nnaka, Fundacja Autonomia (organizacja rekomendująca)
9. Tomasz Piątek, Stowarzyszenie Przestrzeń
10. Basia Rostek, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
11. Marta Rutkowska, Biuro porad Społecznych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
12. Sylwia Skalska, Fundacja Synergia
13. Anna Sławczewa, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
14. Anna M. Werenc, Fundacja Autonomia (organizacja rekomendująca)

Drugie zajęcia w ramach Szkoły odbędą się w przyszłym roku w dniach 5-8 stycznia 2012 – będzie to kolejny trening – tym razem antydyskryminacyjny.

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej – poziom podstawowy realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content