Skip to content

Standardy jakości EA zaprezentowane podczas seminarium

Podczas spotkania TEA zaprezentowała standardy jakości edukacji antydyskryminacyjnej, które porządkują i nazywają to, czym jest edukacja antydyskryminacyjna, jakie zawiera treści i jakie kompetencje powinna mieć osoba, która ją prowadzi. Standardy powstawały w grupach roboczych, skupiających członków i członkienie TEA, ale konsultowało je w sumie ponad 50 osób. Seminarium było okazją do dyskusji i wymiany opinii na temat zaproponowanych rozwiązań.
 

W pierwszej części seminarium Agnieszka Kozakoszczak, Maja Branka i Małgorzata Borowska przedstawiły model EA – czyli definicję EA, system certyfikacji trenerskiej oraz narzędzie do równościowego monitoringu wydarzeń edukacyjnych. Małgorzata Jonczy-Adamska opowiedziała o wnioskach i rekomendacjach z raportu „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce”.
 

W drugiej części spotkania uczestniczki i uczestnicy seminarium spotkali się w 3 grupach dyskusyjnych – definicyjnej, certyfikacyjnej i narzędziowej. Efektem tych dyskusji są rekomendacje, nowe pomysły i uwagi do modelu EA, które zostaną spisane i rozesłane do uczestniczek i uczestników seminarium, a dla TEA będą inspiracją do dalszego rozwoju modelu EA.
 

Ponad 90 osób było zainteresowanych wzięciem udziału w seminarium.

Ostatecznie uczestniczyli w nim przedstawiciele i przedstawicielki następujących instytucji:
1.Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania
2.Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
3.Biuro Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Równego Traktowania
4.Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
5.Centrum Praw Kobiet, Odział w Łodzi
6.Ekspedycja w Głąb Kultury
7.Fundacja CZAS DIALOGU
8.Fundacja Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej
9.Fundacja Inna Przestrzeń
10.Fundacja Klamra
11.Fundacja Przestrzeń Kobiet
12.Grupa Edukatorów Seksualnych Ponton
13.Grupa Nieformalna „Ulica Siostrzana”
14.Helsińska Fundacja Praw Człowieka
15.Kampania Przeciw Homofobii
16.Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
17.Katedra UNESCO, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
18.Kuratorium Oświaty w Warszawie
19.LO im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie/ Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów LO im. Strefana Żeromskiego Nasz Czerwoniak
20.Ministerstwo Obrony Narodowej – DWiPO
21.Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
22.Międzynarodowa Szkoła Podstawowa „Paderewski” w Lublinie
23.Pałac Herbsta – Oddział Muzeum Sztuki w Łodzi
24.Pogotowie Opiekuńcze w Białymstoku, Lokalny Program Pomocy Społecznej w Białymstoku „Wychowawca Podwórkowy”
25.Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
26.Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Oddział Białostocki
27.Polskie Towarzystwo Ekonomiczne O/Bydgoszcz
28.SGGW, Katedra Edukacji i Kultury
29.Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
30.Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKARPA
31.Stowarzyszenie na rzecz integracji dzieci i młodzieży „Przyjaciele z osiedla
32.Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12
33.Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
34.Stowarzyszenie Polska Sahara
35.Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna
36.Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa „Bardziej Kochani”
37.Stowarzyszenie STOP
38.Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
39.Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
40.Trans-Fuzja Fundacja na Rzecz Osób Transpłciowych
41.Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
42.Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
Seminarium odbyło się w ramach projektu „Do-równaj jakości. Rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011.
 

Patronat medialny nad seminarium objął portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content