Skip to content

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za rok 2021:

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content