Skip to content

Spotkanie z Karen Polak

Spotkanie opierało się na prezentacji nowego narzędzia interaktywnego do prowadzenia zajęć z EA. W obrębie narzędzia do wykorzystania są filmiki i opcja interaktywnej pracy własnej czy w klasie (każdy uczeń/uczennica mogą się zalogować). Karen pokazała nam elementy tego narzędzia i zbierała opinie o nim. Opowiadała też o całym projekcie "Stories that move"  (www.storiesthatmove.org).

Jest to innowacyjna platforma edukacyjna, której celem jest wspieranie edukacji antydyskryminacyjnej. Powstała w ramach współpracy międzynarodowej 7 krajów europejskich: Holandii, Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Polski. Jego koordynatorem jest Dom Anny Frank w Amsterdamie, a polskim partnerem – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie. 

Na spotkaniu było 13 osób z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i organizacji będących w Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.
 

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content