fbpx Skip to content

Spotkanie koalicji antydyskryminacyjnych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej

 
Celem spotkania pn. "Enhancement of equality and non-discrimination in Central and Eastern Europe through sharing experience and peer support" była wymiana doświadczeń w prowadzeniu działań koalicyjnych, omowione zostały wyzwania, zagrożenia oraz czynnniki wpływające na sukces działań w ramach krajowych sieci równościowych. W części wartszatowej skupiliśmy się na trzech zagadnieniach: edukacji antydyskryminacyjnej, zarządzaniu koalicjami oraz rzecznictwie w zakresie ustawodwstwa antydyskryminacyjnego. 
 
Uczestnicy i uczestniczki mieli także okazję do wysłuchania prezentacji Rachel Mullen koordynatorki irlandzkiej sieci rownościowej The Equality and Rights Alliance skupiającej ponad 170 podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie dyskryminacji i promowanie zasady równych szans. Podczas seminarium wystąpiła także Mariana Berbec z Open Society Foundations – organizacji wspierającej działania o charakterze koalicyjnym.
 
Jednym z ustaleń spotkania jest podjęcie wspólnych działań koalicji antydyskryminacyjnych na poziomie europejskim  i rozpoczęcie dialogu z odpowiednimi instytucjami europejskimi – Unii Europejskiej oraz Rady Europy.
 
Organizacja spotkania była możliwa dzięki wsparciu Fundajci im. Stefana Batorego.
 
 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content