fbpx Skip to content

Solidarność, Konfrontacja, Troska. O nienawistnym oporze (backlash) i strategiach radzenia sobie z nim

Choć w języku polskim nie funkcjonuje żaden przyjęty odpowiednik angielskiego sformułowania backlash, to jego skutków w coraz większym stopniu doświadczają osoby należące do różnych mniejszości, ich rodziny i bliscy. Nie tylko indywidualne odczucia, ale także badania społeczne, monitoring prawa oraz opinie międzynarodowych instytucji wskazują, że siła backlashu – czyli narastającego oporu wielkich struktur społecznych przed zmianą – rośnie. Tymczasem backlash pojawia się zawsze wtedy, gdy wzrasta tempo progresywnych zmian społecznych i można go odebrać także jako niezbity dowód na to, że widoczność i prawa poszczególnych mniejszości skutecznie wchodzą do głównego nurtu. Jednocześnie doświadczenie oporu tych struktur jest bardzo trudne i kosztowne dla osób, którym na tej zmianie zależy.

Na dwudniowym seminarium on-line chcemy przyjrzeć się temu pojęciu zarówno z teoretycznej perspektywy (I dzień), jak i porozmawiać o takich strategiach radzenia sobie z tym zjawiskiem i jego konkretnymi aktami, które nie odwołują się do retoryki przemocy (II dzień).

Na spotkaniu dowiesz się oraz podyskutujesz o tym:

  • skąd wzięło się pojęcie backlashu, jaka jest jego geneza i definicja;
  • jak może wyglądać backlash w skali globalnej, w postaci sprawnie zorganizowanego ruchu czy organizacji;
  • jakie są ciekawe, skuteczne inicjatywy, które mogą być reakcją na backlash, a które jednocześnie nie odwołują się do retoryki przemocy;
  • w jaki sposób aktywistki i aktywiści, pracownicy i pracownice, wolontariuszki i wolontariusze oraz grupy i organizacje mogą i powinny  wspierać dobrostan i regenerowanie aktywistycznych wspólnot ze skutków backlashu.

Spotkanie jest adresowane do osób zaangażowanych w działania na rzecz praw człowieka i przeciwdziałających dyskryminacji, które są zainteresowane strategiami radzenia sobie z backlashem i które podzielają perspektywę praw człowieka.

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru osób uczestniczących na podstawie Państwa odpowiedzi w rubryce „Dlaczego chcę wziąć udział w spotkaniu”. Z grona osób wskazanych powyżej, w pierwszej kolejności zaprosimy te, które są zainteresowane uczestnictwem w 2 dniach spotkania.

PROGRAM SEMINARIUM

6 lipca 2020 (poniedziałek), godz. 13.00-16.15 Rys historyczny, ramy teoretyczne i globalne spojrzenie na zjawisko backlashu

13:00 – 13:30             Powitanie i otwarcie spotkania

Natalia Sarata, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, fundacja RegenerAkcja – facylitacja spotkania

13:30 – 14:30             Rys historyczny i teoretyczne ramy zjawiska backlashu

dr Magda Grabowska, IFIS PAN

Prezentacja i dyskusja

14:30 – 14:45             Przerwa

14:45 – 15:45             Jak organizacje zwalczające ruchy na rzecz praw człowieka działają w wymiarze globalnym

Klementyna Suchanow

Prezentacja i dyskusja

15:45 – 16:15             Podsumowanie dnia

7 lipca 2020 (wtorek), godz. 13.00–16.15 Solidarność, konfrontacja, troska – odpowiedzi i strategie radzenia sobie backlashem

13:00 – 13:15             Rozpoczęcie II dnia spotkania

Natalia Sarata, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, fundacja RegenerAkcja – facylitacja spotkania

13:15 – 13:45             Wątek Solidarność

Performens „Nie będzie innego” – odpowiedź na ksenofobię wobec Ukraińców i Ukrainek

Anna Dąbrowska, Stowarzyszenie HomoFaber

Piotr Tyma, Związek Ukraińców w Polsce

Prezentacja i dyskusja

13:45 – 14:15             Wątek Konfrontacja

Akcje Queerowa potańcówka na Patelni” i „Prowokacja ideologii LGBT” – odpowiedź na homofobię i transfobię

Łania i Margot, „Stop Bzdurom”

Prezentacja i dyskusja

14:15 – 14:30             Przerwa

14:30 – 15:00             Wątek Troska

Działania Stowarzyszenia „My, Rodzice” – odpowiedź na homofobię i transfobię

Dorota Stobiecka, Stowarzyszenie „My, Rodzice”

Prezentacja i dyskusja

15.00 – 16.00             Wątek Troska

Backlash jako wyczerpywanie nas walką

Natalia Sarata, fundacja RegenerAkcja

Sesja poświęcona wpływowi backlashu na dobrostan indywidualnych aktywistek i aktywistów antydyskryminacyjnych i całych społeczności aktywistycznych z mniejszości oraz o sposobach wspierania tego dobrostanu

16.00 – 16.15  Podsumowanie seminarium

Opisy prelegentów i prelegentek:

dr Magdalena Grabowska – socjolożka, badaczka ruchów emancypacyjnych i historii feminizmu w Europie Wschodniej. Wykładowczyni w Szkole Nauk Społecznych IFIS PAN i Gender Studies w IBL PAN

Klementyna Suchanow – pisarka, tłumaczka, aktywistka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Autorka książki „To jest wojna. Kobiety, fundamentaliści i nowe średniowiecze”.

Anna Dąbrowska – aktywistka na rzecz praw człowieka, animatorka społeczna, prezeska lubelskiego Stowarzyszenia Homo Faber, performerka. Od 2019 roku w ramach partnerstwa Stowarzyszenia Homo Faber i Galerii Labirynt w Lublinie prowadzi program „Niewidzialni mieszkańcy”, którego celem jest opracowanie modelu włączania – standardów włączania migrantów i uchodźców mieszkających w Lublinie.

Informacje organizacyjne

Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium prosimy przesyłać korzystając
z formularza: https://tea.org.pl/solidarnosc-konfrontacja-troska-zgloszenia-na-seminarium/.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 2 lipca 2020 (czwartek). Z osobami zaproszonymi do uczestnictwa w seminarium skontaktujemy się drogą mailową 3 lipca 2020 (piątek).

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontaktowanie się z Magdaleną Chustecką, koordynatorką projektu, na adres m.chustecka@tea.org.pl.

***

Spotkanie jest częścią międzynarodowego projektu Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatered (CEE Prevent Net), finansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Funduszu Weszechradzkiego.

Projekt jest objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content