Skip to content

Seminarium “Razem dla równego traktowania – współpraca między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi”

W obecnych czasach samorząd lokalny może być ważnym sojusznikiem dla organizacji pozarządowych działających w obszarze równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji i związanej z nią przemocy. Przykłady z kilku miast w Polsce pokazują, że taka współpraca jest możliwa i że może ona dotyczyć nie tylko pojedynczych działań, ale rozwiązań systemowych, w tym polityk lokalnych.

Celem spotkania jest podjęcie wspólnej dyskusji na temat skutecznej i trwałej współpracy pomiędzy samorządami lokalnymi różnego szczebla a organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i motywowanej nią przemocy.
Spotkanie jest adresowane do przedstawicieli i przedstawicielek samorządów i organizacji pozarządowych – zarówno do osób, które mają już za sobą doświadczenie międzysektorowego, wspólnego działania, jak i dla tych, które chciałyby zainicjować taką współpracę.
Jako punkt wyjścia do dyskusji posłużą nam przykłady współpracy z Gdańska, Warszawy i województwa podlaskiego. Istotną część spotkania stanowić będzie dyskusja i wymiana doświadczeń między uczestnikami i uczestniczkami seminarium.


11 czerwca 2019 r. (wtorek), godz. 10:00 – 16:30
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Al. Solidarności 77, Warszawa

Program spotkania:

10:00 – 10:40 Powitanie i otwarcie spotkania
Przedstawienie się uczestników i uczestniczek

Milena Adamczewska, Zespół ds. Równego Traktowania, Biuro Rzecznika
Praw Obywatelskich

Magdalena Chustecka, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

10:40 – 12:25 Blok I: Polityki lokalne

10:40 – 11:00: Proces przygotowywania i wdrażania Gdańskiego Modelu
Integracji Imigrantów – Marta Siciarek, Centrum Wspierania Imigrantów i
Imigrantek, Gdańsk

11:00 – 11:20: Proces przygotowywania i wdrażania Modelu na rzecz
Równego Traktowania – Barbara Borowiak, Wydział Rozwoju Społecznego
Urzędu Miasta Gdańsk

11:20 – 11:40: Proces powstawania i podpisywania przez warszawski
samorząd Deklaracji „Warszawska Polityka Miejska na rzecz Społeczności
LGBT+” – Marek Szolc, Radny Miasta Stołecznego Warszawy i Oktawiusz
Chrzanowski, Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

11:40 – 12:25: Dyskusja

12:25 – 13:10 Przerwa obiadowa

13:10 – 14:35 Blok II: Rozwiązania systemowe

13:10 – 13:30: Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa
Podlaskiego – Grzegorz Stefaniak, Stowarzyszenie 9dwunastych, Białystok

13:30– 13:50: Systemowe rozwiązania na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu i przemocy w środowisku szkolnym – Izabela Podsiadło-
Dacewicz, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i
Szkoleń (jednostka Biura Edukacji m.st. Warszawy)

13:50 – 14:30: Dyskusja

14:30 – 15:00 Przerwa kawowa

15:00 – 16:00 Dyskusja: Jak inicjować i wspierać trwałe i skuteczne sojusze pomiędzy samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi na rzecz równego
traktowania?

16:00 – 16:30 Podsumowanie i zakończenie spotkania


Zgłoszenie uczestnictwa w seminarium prosimy przesyłać do 31 maja 2019 r. korzystając
z formularza: https://tea.org.pl/razem-na-rzecz-rownego-traktowania-formularz-zgloszeniowy/.
Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo drogą mailową do 4 czerwca 2019 r.

Spotkanie jest częścią międzynarodowego projektu Central and Eastern European Network for the Prevention of Intolerance and Group Hatered (CEE Prevent Net), finansowanego ze środków Komisji Europejskiej oraz Funduszu Wyszechradzkiego.

Projekt jest objęty patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

 

The project was funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).

 

 

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content