fbpx Skip to content

Ruszyła Zaawansowana Szkoła Facylitacji Społecznej

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej – poziom zaawansowany to autorskie przedsięwzięcie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Celem Szkoły jest wzmocnienie kompetencji trenerskich i metodologicznych doświadczonych trenerek i trenerów antydyskryminacyjnych. Szkoła składa się z różnych form edukacyjnych: warsztatów specjalistycznych, superwizji grupowej i indywidualnej oraz seminariów specjalistycznych poświęconych grupom dyskryminowanym.
 

Pierwsze warsztaty specjalistyczne dotyczyły Analizy Transakcyjnej. AT jest modelem rozumienia ludzkich zachowań, postaw i komunikacji. Umożliwia m.in. diagnozowanie stanów ja oraz transakcji, czyli sposobów budowania relacji z innymi osobami. Podejście analizy transakcyjnej, w tym analiza trójkąta dramatycznego Karpmana posłużyły podczas warsztatu specjalistycznego do analizy relacji osoby prowadzącej z grupą oraz wykorzystania trójkąta dramatycznego w edukacji antydyskryminacyjnej. AT dostarcza narzędzia analizy pracy z grupą i indywidualnym uczestnikiem/uczestniczką, uczy, jak rozpoznawać i przerywać gry transakcyjne toczące się w sytuacjach szkoleniowych, pomaga świadomie budować relacje z grupą. Warsztaty prowadziła dr Martyna Goryniak.

Zajęcia w Szkole zaawansowanej odbywają się w dwóch grupach – grupie stałej, która właśnie rozpoczęła Szkołę oraz w grupie otwartej, która rusza w listopadzie. W Szkole, w Grupie Stałej, uczestniczy 15 osób, 12 kobiet i 3 mężczyzn reprezentujący 8 organizacji pozarządowych:

 1. Abramowicz Marta, Kampania Przeciw Homofobii
 2. Borowska Małgorzata, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 3. Cieślikowska Dominika, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 4. Dymowska Małgorzata, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 5. Jonczy-Adamska Małgorzata, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 6. Kędziora Karolina, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 7. Kozakoszczak Agnieszka, Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej
 8. Kudarewska Anna, Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa
 9. Pawlęga Michał, Stowarzyszenie Lambda Warszawa
 10. Rawłuszko Marta, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 11. Sarata Natalia, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 12. Sekutowicz Katarzyna, Stowarzyszenie BORIS
 13. Śmiszek Krzysztof, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
 14. Świerszcz Jan, Kampania Przeciw Homofobii 
 15. Teutsch Agata, Fundacja Autonomia

Kolejne zajęcia w ramach Szkoły odbędą się w dniach 17-19 listopada 2011 – zajęcia z analizy transakcyjnej dla Grupy Otwartej oraz seminarium specjalistyczne dla obu grup, które odbędzie się 16 grudnia b.r.

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej – poziom zaawansowany realizowana jest w ramach projektu partnerskiego „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content