fbpx Skip to content

Ruszył nowy projekt TEA!

Co zamierzamy?  

Kontynuujemy nasze zainteresowanie losem edukacji antydyskryminacyjnej w polskich szkołach, przedszkolach, placówkach, zapoczątkowane projektem i raportem „Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce” oraz powstaniem Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Tym razem postanowiliśmy zapytać o praktykę i codzienność szkolną, zarówno w zakresie przejawów dyskryminacji i nierówności ze względu na różne przesłanki, jak i obecności działań na rzecz równości i różnorodności w codzienności szkolnej. Odpowiedzi poszukamy w części badawczej, gdzie:

(1)  przeprowadzimy wywiady grupowe (fokusy) z uczennicami i uczniami,

(2)  przeprowadzimy wywiady indywidualne z nauczycielkami i nauczycielami,

(3)  przyjrzymy się danym gromadzonym w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty w odniesieniu do wymogu prowadzenia działań antydyskryminacyjnych w placówkach oświatowych.

Efekty poszukiwań opublikujemy w raporcie na początku 2015 roku, wówczas zaprosimy też na konferencję oraz spotkania upowszechniające.

W ramach współpracy z partnerem przyjrzymy się także, jak można opracować i wdrożyć politykę równościową na terenie konkretnej szkoły.

W części rzeczniczej projektu planujemy kontynuację działań Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, przy czym priorytetami na czas trwania projektu stają się dwa rozwiązania systemowe:

(1) zagwarantowanie formalnych możliwości finansowania działań związanych z EA w ramach POWER (2014-2020),

(2) wypracowanie przez MEN oficjalnych dokumentów wdrożeniowych dotyczących działań antydyskryminacyjnych w Systemie Ewaluacji Oświaty.

Czas trwania projektu: marzec 2014 – maj 2015. 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu ze współkoordynatorkami projektu: Małgorzata Jonczy-Adamska, m.jonczy-adamska@tea.org.pl, Dorota Bregin, d.bregin@tea.org.pl

Prace Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej kontynuują Marta Rawłuszko i Natalia Sarata, kontakt: koalicja@tea.org.pl.

Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content