fbpx Skip to content

Rusza grupa otwarta w Zaawansowanej Szkole Facylitacji Społecznej

Pierwsze warsztaty specjalistyczne dotyczą Analizy Transakcyjnej, która jest modelem rozumienia ludzkich zachowań, postaw i komunikacji. AT umożliwia m.in. diagnozowanie stanów ja oraz transakcji, czyli sposobów budowania relacji z innymi osobami. Podejście analizy transakcyjnej, w tym analiza trójkąta dramatycznego Karpmana posłużą do analizy relacji osoby prowadzącej z grupą oraz do refleksji nt. wykorzystania trójkąta dramatycznego w edukacji antydyskryminacyjnej. AT dostarcza narzędzia analizy pracy z grupą i indywidualnym uczestnikiem/uczestniczką, uczy, jak rozpoznawać i przerywać gry transakcyjne toczące się w sytuacjach szkoleniowych, pomaga świadomie budować relacje z grupą. Warsztaty prowadzi dr Martyna Goryniak.

W Szkole, w Grupie Otwartej, uczestniczy 21 osób, 19 kobiet i 2 mężczyzn reprezentujący 11 organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji:
1. Barbara Borowiak, Centrum Zmiany Społecznej, Gdańsk
2. Maja Branka, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
3. Dorota Bregin, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
4. Magda Chustecka, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
5. Anna Dukowska, Fundacja Nasza Przestrzeń, Gdańsk
6. Katarzyna Dułak, Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej, Gdańsk
7. Marcin Fiedorowicz, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Warszawa
8. Ewa Furgał, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Kraków
9. Magda Grabowska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Łódź
10. Joanna Grzynała-Moszczyńska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Kraków
11. Kinga Karp, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Łódź
12. Mirka Makuchowska, Kampania Przeciw Homofobii, Wrocław
13. Monika Serkowska, Fundacja Autonomia, Kraków
14. Ewa Stoecker, Ekspedycja w głąb Kultury, Kraków
15. David Sypniewski, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
16. Katarzyna Remin, Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
17. Lena Rogowska, Stowarzyszenie Praktyków Kultury, Warszawa
18. Ewa Rutkowska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa
19. Ania Urbańczyk, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Gdańsk
20. Anna Wołosik, Stowarzyszenie w Stronę Dziewcząt, Warszawa
21. Hanna Zielińska, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Warszawa

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej – poziom zaawansowany to autorskie przedsięwzięcie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Celem Szkoły jest wzmocnienie kompetencji trenerskich i metodologicznych doświadczonych trenerek i trenerów antydyskryminacyjnych. Szkoła składa się z różnych form edukacyjnych: warsztatów specjalistycznych, superwizji grupowej i indywidualnej oraz seminariów specjalistycznych poświęconych grupom dyskryminowanym. Zajęcia w Szkole zaawansowanej odbywają się w dwóch grupach – grupie stałej, która rozpoczęła Szkołę w październiku 2011 oraz w grupie otwartej, która rozpoczyna się listopadowymi zajęciami.
 

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej – poziom zaawansowany realizowana jest w ramach projektu partnerskiego „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content