Skip to content

Rozmawiamy o edukacji włączającej – pierwsze w tym roku spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Ekspertka przedstawiła ramy prawne regulujące edukację osób z niepełnosprawnościami, a także najważniejsze nieprawidłowości związane z kształceniem uczniów i uczennic o specjalnych potrzebach (na podstawie raportu NIK z grudnia 2012 roku). Rozmawialiśmy o współczesnym ujęciu niepełnosprawności,  o tym, co oznacza edukacja włączająca oraz o najważniejszych wyzwaniach związanych z jej upowszechnieniem i pełną realizacją w polskich szkołach.

Druga część spotkania poświęcona była dyskusji nad planami Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej  w 2015 roku.

Spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej odbyło się 25 lutego 2015 r. w Austriackim Forum Kultury, w Warszawie.

W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące kilkanaście organizacji pozarządowych i grup będących członkami / członkiniami Koalicji: Fundację Aktywizacja, Fundację Klamrę, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej,  Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundację Przestrzeń Kobiet, Fundację Autonomia, Grupę Edukacyjną Poradni Zdrowia Psychoseksualnego "Bez tabu", Stowarzyszenie na rzecz Osób LGBT „Tolerado”, Fundację Punkt Widzenia, Stowarzyszenie W stronę dziewcząt, Stowarzyszenie 9/12, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych Akceptacja, Fundację Ośrodka KARTA.

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Obecnie w skład Koalicji wchodzi 55 organizacji i grup z 18 miejscowośći w całej Polsce.

Spotkanie Koalicji odbyło się w ramach projektu „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”, realizowanego w partnerskiej współpracy z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content