fbpx Skip to content

Przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej – kolejny warsztat w Szkole Zaawansowanej

Celem warsztatu było poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności stosowania informacji zwrotnej podczas prowadzenia szkoleń. W programie warsztatu znalazły się następujące zagadnienia i tematy: co to jest informacja zwrotna, kiedy i jak jej używać, rodzaje i modele informacji zwrotnej, znaczenie informacji zwrotnej w pracy trenerskiej, kluczowe zasady udzielania informacji zwrotnych, sytuacje trudne podczas udzielania i odbierania informacji zwrotnej, informacje zwrotne we współpracy trenerskiej, przyjmowanie i poszukiwanie informacji zwrotnej, rola emocji i postaw/wartości w udzielaniu i przyjmowaniu informacji zwrotnych, jak korygować zachowania, aby zarazem motywować, osiąganie celów zawodowych – informacja zwrotna w rzeczywistości, budowanie relacji i autentycznego kontaktu z drugą osobą, techniki aktywnego słuchania i docierania do tego, co ważne, ja/ grupa – radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

Warsztat odbył się w dniach 19-21 kwietnia 2012 r.

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany, realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content