fbpx Skip to content

Przeczytaj recenzje raportu “Wielka nieobecna”

Recenzje naszej pierwszej publikacji przygotowały: prof. Lucyna Kopciewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Dorota Pankowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Anna Dzierzgowska, ekspertka Fundacji Feminoteka i projektu Społeczny Monitor Edukacji.

Fragmenty recenzji:

Raport powinien stać się obowiązkową lekturą władz oświatowych, środowiska akademickiego, zainteresowanego problemami współczesnej szkoły, środowiska nauczycielskiego, pedagogicznego, edukatorów i edukatorek. Z pewnością zainicjuje debatę i dalsze badania.

prof. Lucyna KopciewiczBadania zostały przeprowadzone nie tylko zgodnie z zasadami metodologicznymi nauk społecznych, ale i z dużą starannością. Wnikliwe analizy i interpretacje wyników przedstawione w raporcie świadczą o wysokich kompetencjach tak merytorycznych, jak i metodologicznych, całego zespołu badawczego. Raport ukazuje wielką determinację środowisk zaangażowanych w edukację antydyskryminacyjną i podejmowanie przez nie konstruktywnych działań. Rekomendacje kończące każdy rozdział badawczy otwierają wiele możliwości wprowadzenia problematyki antydyskryminacyjnej do systemu polskiej edukacji.

dr hab. Dorota Pankowska

 

Całość recenzji do pobrania w dziale: Publikacje.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content