fbpx Skip to content

Przeczytaj o ubóstwie jako przesłance dyskryminacji

Teksty analizujące status społeczno-ekonomiczny jako przesłankę dyskryminacji powstały na potrzeby seminarium specjalistycznego odbywającego się w ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany.

16 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się pierwsze z ośmiu seminariów specjalistycznych poświęconych analizie przesłanek dyskryminacji. Seminarium grudniowe dotyczyło statusu społeczno-ekonomicznego. Do poprowadzenia wykładów zaproszeni zostali prof. Ryszard Szarfenberg oraz Rafał Bakalarczyk z Instytu Polityki Społecznej UW.

W seminarium udział wzięło 30 osób uczestniczących w Specjalistycznej Szkole Facylitacji Społecznej – poziom podstawowy i poziom zaawansowany.

Działania prowadzone są w ramach projektu: Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej – „Równość i Różnorodność – praktycznie” realizowanego przez Funduszu Współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content