fbpx Skip to content

Przeczytaj najnowsze teksty o niepełnosprawności!

Seminarium odbyło się 24 lutego 2012 r. Do poprowadzenia wykładów zaproszeni zostali Piotr Todys z Fundacji TUS i Fundacji Aktywnej Rehabilitacji oraz dr Monika Zima-Parjaszewska, adiunkt Pracowni Prawa i Kryminologii na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej, członkini Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

 

W seminarium udział wzięło 27 osób – trenerek i trenerów Specjalistycznych Szkół Facylitacji Społecznej – poziom podstawowy i poziom zaawansowany.

 

Seminaria specjalistyczne odbywają się w ramach projektu Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej – „Równość i Różnorodność – praktycznie” realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content