Skip to content

Promujemy raport “Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona”

Jakościowe badanie zjawiska dyskryminacji w polskich szkołach było przez TEA realizowane od czerwca do września 2014 r. Raport z badania będzie dostępny w kwietniu 2015 r.

 

Zapraszamy Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli zainteresowane zorganizowaniem prezentacji wyników raportu do kontaktu ze współkoordynatorką projektu Dorotą Bregin – d.bregin@tea.org.pl. Zależy nam szczególnie na tym, aby wyniki raportu upowszechniać w mniejszych miejscowościach.

 

Projekt "Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona" realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

   

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content