Skip to content

Prezentacja trenerska – 6 sesja w Specjalistycznej Szkole Facylitacji Społecznej (poziom podstawowy)

Podczas warsztatu uczestniczki i uczestnicy poznali zasady budowania skutecznej prezentacji trenerskiej, rozmawiali o wpływie grupy docelowej na kształt swoich wystąpień, zastanawiali się, jak wzmacniać swoją wiarygodność i sprzyjać dobremu kontaktowi z grupą. Dużo miejsca przeznaczono na praktyczne ćwiczenia prezentacyjne. Warsztat w dniach 10-13 maja 2012 r. prowadziły Marta Rawłuszko i Maja Branka.

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom podstawowy, realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content