Skip to content

Poznaj standardy edukacji antydyskryminacyjnej

Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe

W publikacji:

 • opisujemy standardy merytoryczne edukacji antydyskryminacyjnej – definicję, treści, formy, a także kompetencje osób prowadzących edukację antydyskryminacyjną,

   

 • pokazujemy ścieżkę rozwoju zawodowego dla osób zajmujących edukacją antydyskryminacyjną i zainteresowanych prowadzeniem szkoleń o tej tematyce (system certyfikacji trenerskiej TEA),

   

 • przedstawiamy listę praktycznych rekomendacji, które pomogą zaplanować i przeprowadzić szkolenie, festiwal, piknik lub inne wydarzenia edukacyjne w najbardziej równościowy sposób (narzędzie do równościowego monitoringu),

   

 • proponujemy możliwości konstruowania dokumentacji przetargowej (np. SIWZ) z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej i równościowej, zgodnie z Zasadą społecznie odpowiedzialnych zamówień.

Edukację antydyskryminacyjną i jej standardy jakościowe kierujemy przede wszystkim do trzech grup odbiorców i odbiorczyń:

 • przekazujemy ją organizacjom pozarządowym zajmującym się edukacją i/lub przeciwdziałaniem dyskryminacji

   

 • indywidualnym osobom — edukatorom/edukatorkom, trenerom/trenerkom, animatorom/animatorkom i wielu innym — podejmującym działania edukacyjne i zainteresowanym wspieraniem równości i różnorodności

   

 • instytucjom państwowym odpowiedzialnym za edukację, w tym również tych organów, które zajmują się polityką oświatową na szczeblu lokalnym.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja zainspiruje Państwa do rozwijania edukacji antydyskryminacyjnej w Państwa działaniach i jednoczesnego dbania o jej jakość.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przekazały nam swoje uwagi do propozycji zawartych w publikacji, a tym samym przyczyniły się do zwiększenia jej użyteczności i lepszego uwzględnienia różnorodnych perspektyw — zarówno za pośrednictwem wywiadów internetowych, jak i bezpośrednio — podczas seminarium „Dodaj nową jakość — o standardach jakości edukacji antydyskryminacyjnej”, które odbyło się 15 grudnia 2011 roku w Warszawie.

Publikacja powstała w ramach projektu „Do-równaj jakości – rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content