Skip to content

Potrzeby osób transpłciowych / transgenderowych / trzeciopłciowych dotyczące języka używanego podczas warsztatów i szkoleń

W ramach Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na Rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji TEA zrealizowano badanie, które rekomenduje, jakiego języka używać prowadząc warsztaty i inne wydarzenia edukacyjne, aby zachować wrażliwość wobec transpłciowych / trangenderowych /trzeciopłciowych osób uczestniczących.

W swojej analizie gdańskie edukatorki i badaczki Elżbieta Okroy, Ewa Okroy i Anna Urbańczyk przyglądają się też „upłciowiowieniu” języka polskiego oraz wpływu używania języka wrażliwego genderowo, czyli oddającego dwie płcie, na transinkluzywność zajęć.

Wykonane w sierpniu i wrześniu 2012 roku badanie zawiera szereg rekomendacji i refleksji odnośnie języka i włączania do dyskursu polskich osób transpłciowych / trangenderowych / trzeciopłciowych. Prezentowany tekst zawiera także statystyki dotyczące transpłciowości, opis procedury korekty/zmiany płci w Polsce oraz słownik definiujący poszczególne identyfikacje płciowe opracowany przez Wiktora Dynarskiego i Annę M. Kłonkowską.

Prezentacja wyników badawczych dostępna jest tutaj.

Zapraszamy do lektury!

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom podstawowy i zaawansowany, realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content