Skip to content

Pomysł TEA na reformę edukacji – nasz głos na Kongresie Kobiet

Wizja zmiany według TEA to wizja równościowej szkoły. Szkoły, do której każda osoba ma równy dostęp, szkoły, w której wszyscy uczniowie i uczennice są traktowani z szacunkiem i skutecznie chronieni przed przemocą. Szkoły, w której każda osoba otrzymuje wiedzę i praktyczne umiejętności obrony przed dyskryminacją.

Obecnie, jedne z największych wyzwań, które wiążą się z urzeczywistniem tej wizji w Polsce, odnoszą się do nierównego traktowania uczniów i uczennic ze względu na biedę, niepełnosprawność, płeć i orientację seksualną. Potwierdzają to wyniki licznych badań prowadzonych m.in. przez instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Relacje z panelu "Pięć projektów reformy edukacji" zamieściło biuro Konkresu Kobiet, Polska Agencja Prasowa oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapraszamy do lektury artykułów!

www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/piec_projektow_reformy_edukacji_-_relacja_z_panelu_iv_kongresu_kobiet

www.wyborcza.pl/1,91446,12488652,Na_Kongresie_Kobiet_dyskusja_w_wychowaniu_seksualnym.html

www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3369%3Akrystyna-szumilas-o-edukacji-na-kongresie-kobiet-&catid=25%3Aministerstwo-wydarzenia-z-udziaem-ministrow&Itemid=287

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content