Skip to content

Pierwsze prezentacje najnowszego raportu TEA – odwiedzamy Mławę i Sulejówek

 
Pierwsza prezentacja została przedstawiona na konferencji "Szkoła bez dyskryminacji – bezpieczna szkoła", która odbyła się 13 lutego 2015 r. w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mławie. Na konferencji obecna była także Pełnomocniczka Rządu ds Równego Traktowania prof. Małgorzata Fuszara oraz przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej Teresa Szopińska – Grodzka. W konferencji wzięło udział ponad 60 osób. Byli to dyrektorzy i dyrektorki placówek oświatowych powiatu mławskiego, ciechanowskiego i żuromińskiego, nauczyciele, nauczycielki, pedagodzy i pedagożki.
 
 
Kolejna prezentacja odbyła się 9 marca 2015 r. na warsztatach Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, w których udział wzięły konsultantki i konsultanci z wojewódzkich ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz pedagożki i pedagodzy pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w całej Polsce. Były to osoby zaangażowane w realizację programów "Szkoła demokracji" oraz "Edukacja globalna".
 
Jakościowe badanie zjawiska dyskryminacji w polskich szkołach było przez TEA realizowane od czerwca do września 2014 r. Raport z badania będzie dostępny w kwietniu 2015 r.
 
Zapraszamy Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli zainteresowane zorganizowaniem prezentacji wyników raportu do kontaktu ze współkoordynatorką projektu Dorotą Bregin – d.bregin@tea.org.pl. Zależy nam szczególnie na tym, aby wyniki raportu upowszechniać w mniejszych miejscowościach.
 
Projekt "Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona" realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.
 
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content