Skip to content

Panel dyskusyjny: Jak włączać osoby zmarginalizowane w grupie?

fot. Ron Lach

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione.

Nelson Mandela

Dla kogo jest to spotkanie?

Dla edukatorek i edukatorów poszukujących ciągle nowych dróg, wchodzących w dialog z młodymi ludźmi.

Szczególnie zapraszamy entuzjastki i entuzjastów metody P4C (dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą), Teatru Forum, Teatru i innych metod rozwijających kreatywność, wyobraźnię i angażujących osoby uczestniczące do włączania się w działania.


Kiedy i gdzie?

Spotkanie odbędzie się stacjonarnie, w reżimie sanitarnym, 3 grudnia br. w godzinach 11:30-16:00 w Warszawie w Marzycielach i Rzemieślnikach – Domie innowacji społecznych, przy ul. Brackiej 25 (III piętro Domu Towarowego Braci Jabłkowskich).


Jak się zapisać?

Wystarczy, że wypełnisz FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Dla osób spoza Warszawy oferujemy możliwość uzyskania zwrotu kosztów podróży (bilet 2. klasy PKP lub bilet PKS/autobusowy).


Program spotkania

11:30Przywitanie osób uczestniczących, poczęstunek
12:00Przedstawienie celów projektu, prezentacja działań partnerów polskich, przedstawienie przewodnika dla edukatorek/edukatorów, nauczycielek/nauczycieli
12:30Pierwszy panel dyskusyjny: Alienacja – co jest/bywa powodem wykluczenia, braku zaangażowania uczniów i uczennic?
Panelistki: Alina Prochasek, Lidia Prokopowicz, Joanna Szydziak, Marta Gontarska
13:45Przerwa kawowa
14:15Drugi panel dyskusyjny: Jak skutecznie wykorzystywać metody P4C, teatralne, Teatr Forum w codziennych działaniach edukacyjnych?
Paneliści: Filip Jach, Ania Jurek, Barbara Chyłka, Ewa Kempska
15:30Zakończenie i obiad

O projekcie i metodach

Projekt EDIT ma na celu połączenie pedagogiki zaangażowania i zmiany zachowań w ramach “mini programu nauczania”, który rozwija nauczycieli jako osoby, które ułatwią uczenie się i włączanie w działania osoby niezaangażowane.

Zagłębiliśmy się w metody P4C oraz Teatr Forum, które partnerzy projektu uznali za interesujące w procesie angażowania młodych ludzi w działania.

P4C stosuje uproszczony model pedagogiczny, w którym rola nauczyciela polega na zachęcaniu do zadawania pytań i myślenia poprzez współpracę i dialog. Nauczycielka/nauczyciel zajmuje się tematami, na które nie ma jednej “właściwej” odpowiedzi. Wszyscy uczniowie mają jednakowy głos i pod warunkiem, że podadzą rozsądne powody, wszystkie punkty widzenia są traktowane z szacunkiem. Uczniowie odnajdują swój głos i budują pewność siebie i poczucie własnej wartości, z korzyścią dla rozwoju ich charakteru i zaangażowania w edukację.

Teatr Forum pozwala osobom uczestniczącym wybrać temat niesprawiedliwości społecznej i stworzyć historię. Tematy te mogą być różne – od nękania i rasizmu po presję rówieśników i nadużywanie narkotyków/alkoholu. Raz odegrana rola publiczności polega wtedy na zmianie przedstawienia na lepsze. Widzowie na zmianę dyskutują o zmianach, jakie można by wprowadzić w sztuce teatralnej, a których bohater mógłby dokonać inaczej. Następnie widzowie są proszeni o wejście na scenę i pokazanie, co ich zdaniem powinno być zrobione w danej sytuacji w sztuce. Teatr Forum stwarza bezpieczne środowisko do badania problemów, z którymi młodzi ludzie borykają się na co dzień, ale przede wszystkim umożliwia im rozważenie i próbę dokonania pozytywnych wyborów na przyszłość.

Partnerzy projektu:

Liverpool World Centre ma 16 lat doświadczenia w prowadzeniu dialogicznych szkoleń dla nauczycieli i stażystów na dwóch głównych uniwersytetach w północno-zachodniej Anglii. Są to Liverpool Hope University i Liverpool John Moores, którzy są partnerami stowarzyszonymi.

Szkoła Studyjna posiada bogate doświadczenie w uczeniu się w oparciu o projekty i pracy z uczniami niezależnymi. Mają także doświadczenie w zakresie mediów społecznościowych i technologii webinarów.

Antropolis intensywnie współpracuje ze szkołami w zakresie zagadnień związanych z różnorodnością i globalnym obywatelstwem. Uczestniczyła w różnych projektach UE i wnosi doświadczenie w projektowaniu przewodników i zestawów narzędzi edukacyjnych.

ESA została zaproszona jako ekspert w pracy z uczniami niezrzeszonymi, ale także w zakresie ich umiejętności badawczych i projektowania raportów. Ich główną rolą jest doradzanie w zakresie projektu oraz odpowiedzialność za badania i projektowanie wyników intelektualnych.

Klonowic jest bardzo aktywną szkołą na swoim obszarze Polski i wnosi do niej swoje doświadczenia z edukacji antydyskryminacyjnej. Współpracuje z TEA od wielu lat. Tworzą centrum polskiego klastra szkół.

ELTE jest dużą szkołą Hungarinu o stosunkowo dużej różnorodności (5%) jak na swój kraj. Stanowi centrum węgierskiego klastra szkół.

Podczas trwania projektu powstał poradnik, który zostanie zaprezentowany podczas spotkania. Poradnik ma pomóc nauczycielkom/nauczycielom i edukatorkom/edukatorom poszerzyć i wzbogacić działania w zakresie włączania osób, które z różnych powodów są wykluczane, lub nie chcą się angażować w codzienne działania.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Liderem projektu jest Liverpool World Centre.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content