fbpx Skip to content

Odpowiedz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na list Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Tutaj pełny tekst naszego listu do Min. Leny Kolarskiej-Bobińskiej z 8 maja 2015 roku: link [klik]

MNiSW w liście z 30 czerwca 2015 roku odpowiada Koalicji między innymi:

"(P)roblematyka szeroko pojętej dyskryminacji (…), jej profilaktyka oraz przeciwdziałanie, jest obecna w standardach kształcenia przygotowującego do zawodu nauczyciela (…). Podzielam (…) pogląd, że problematyka przeciwdziałania dyskryminacji wymaga szczególnego podejścia, dalszej dyskusji oraz wymiany informacji o dobrych praktykach. (…) Uczelnie (…) mają kompetencje, ale także wiele możliwości, aby uzupełnić czy też poszerzyć programy kształcenia o dodatkowe treści, co sprzyjać będzie pogłębieniu wiedzy absolwentów z zakresu szeroko pojętych działań przeciwko dyskryminacji."

W linku zamieszczamy pełną odpowiedź Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tej sprawie: link do strony 1 [klik], link do strony 2 [klik]

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content