Skip to content

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na list Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

MEN w liście z  4 marca 2016 roku odpowiada Koalicji między innymi: Pragnę zapewnić, że Ministerstwo Edukacji Narodowej także uznaje zapobieganie wszelkiej dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami za jedno z ważnych zadań szkoły, która pomaga rodzicom wychowywać dzieci do życia w społeczeństwie opartym na zasadach demokracji. 

Treść listu do Min. Anny Zalewskiej z 3 lutego 2016.

Pełna odpowiedź MEN – dostępna tutaj. 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content