fbpx Skip to content

O przyjmowaniu i poszukiwaniu informacji zwrotnej – na warsztacie w Szkole Zaawansowanej

Przez 3 dni trenerki i trenerzy z grupy stałej zajmowali się informacją zwrotną – zarówno teorią, jak i ćwiczeniem umiejętności. Podczas tego warsztatu poruszone zostały (między innymi!) następujące zagadnienia: o czym mówimy, kiedy mówimy o informacji zwrotnej, znaczenie informacji zwrotnej w pracy trenerskiej; sytuacje trudne podczas udzielania informacji zwrotnej, doświadczenia treningów antydyskryminacyjnych; informacja rozwojowa i relacyjna; informacje zwrotne we współpracy; przyjmowanie i poszukiwanie informacji zwrotnej.

Specjalistyczna Szkoła Facylitacji Społecznej na rzecz Przeciwdziałania Dyskryminacji – poziom zaawansowany, realizowana jest w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content