Skip to content

Nowe scenariusze lekcji od TEA

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi scenariuszami lekcji, które powstały w ramach realizowanych przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej projektów łączących perspektywę antydyskryminacyjną i globalną.

Scenariusze pozwalają na rozpoczęcie rozmowy z dziećmi, młodzieżą oraz studentami i studentkami na temat współczesnych wyzwań globalnych, takich jak migracje międzynarodowe, czy kryzys klimatyczny.

Zachęcamy do korzystania!

  1. Scenariusz dla szkół ponadpodstawowych pt. “Migracje klimatyczne a Cele Zrównoważonego Rozwoju” 
  2. Scenariusz dla klas IV – VI szkół podstawowych pt. “Różnorodność to my” 
  3. Scenariusz dla klas I – III szkół podstawowych pt. “Szkoła zwierząt” 
  4. Scenariusz dla klas VII i VIII szkół podstawowych pt. “Z pytaniami w świat” 
  5. Propozycja zajęć akademickich na studiach pedagogicznych.

Publikacja jest częścią projektu „Uczymy (się) o edukacji globalnej. Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego” w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Publikacja jest realizowana w ramach projektu „Razem rozwijamy kompetencje: europejskie sieci obywatelsko-uniwersyteckie na rzecz globalnej edukacji w zakresie migracji, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju we współzależnym świecie (InterCap)” finansowanego przez Unię Europejską w ramach program EuropAid (num er projektu: CSO-LA/2017/388-136).

Przedstawiane treści wyrażają wyłącznie poglądy autorek i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ani Unii Europejskiej.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content