fbpx Skip to content

Nikt nie wybiera bycia uchodźcą – sytuacja uchodźców oraz dzieci z doświadczeniem migracji w szkołach w Polsce – 11. spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

 
Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej spotkała się w Warszawie 8 grudnia 2015 roku. Było to 2. spotkanie Koalicji w tym roku, a 11. w całej historii Koalicji. Tradycyjnie spotkanie Koalicji było podzielone na dwie części – wewnętrzną oraz ekspercką. Rozpoczęliśmy się od dyskusji dotyczącej strategii dalszego działania Koalicji, która koncentrowała się wokół priorytetów na najbliższy czas oraz zasobów, którymi dysponujemy. 
 
W drugiej części spotkania Witold Klaus ze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (SIP) przedstawił kluczowe informacje dotyczące sytuacji uchodźców w Polsce, a Agnieszka Kozakoszczak z Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) przedstawiła doświadczenia i rekomendacje w zakresie wspierania integracji i równego traktowania dzieci z doświadczeniem migracji oraz ich rodzin w systemie edukacji formalnej. Zarówno SIP, jak i FRS to organizacje członkowskie Koalicji. 
 
Jak cudzoziemcy opisują doświadczenia pobytu w ośrodkach detencyjnych, ilu realnie jest uchodźców w Polsce, czym jest integracja, jakie praktyczne problemy się z nią wiążą, jaki jest poziom przygotowania urzędów do przyjmowania migrantów, podstawy prawne pomocy dla uczniów cudzoziemców, kogo i dlaczego definiujemy jako „obcego”, opinie Polaków o „innych” i nastawienie do przyjmowania uchodźców – to niektóre wątki poruszone w prezentacji Witolda Klausa. 
 
Agnieszka Kozakoszczak, posługując się przykładami z badań FRS, opowiedziała o strategiach akulturacji, z którymi można się spotkać w szkołach. Omówiła podstawę prawną dotyczącą prawa do nauki i obowiązku szkolnego dzieci z doświadczeniem migracji, nauki języka polskiego jako drugiego /obcego, zasady zatrudniania pomocy nauczyciela i asystenta międzykulturowego. Przedstawiła zakres realizacji przepisów prawnych oraz praktyczne rekomendacje dotyczące zwiększenia skuteczności stosowania tychże przepisów. Wymieniła także czynniki, które trzeba uwzględnić, aby skutecznie wspierać dzieci i młodzież z doświadczeniem migracji w procesie odnajdywania się w nowej sytuacji życiowej i w nowym otoczeniu oraz w procesie uczenia się. 
 
W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące następujące organizacje i grupy członkowskie Koalicji: Fundacja na rzecz Różnorodności Polistrefa, Fundacja Klamra, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Ośrodka KARTA, Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Autonomia, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, Akceptacja. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Grupa Edukatorów Seksualnych PONTON, Fundacja Rownosc.org.pl, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa “Bardziej kochani”, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
 
Spotkanie Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej odbyło się 8 grudnia 2015 r. w Austriackim Forum Kultury, w Warszawie. 
 
Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Obecnie w skład Koalicji wchodzi 58 organizacji i grup z 19 miejscowości w całej Polsce. 
 
Spotkanie Koalicji odbyło się w ramach projektu „Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam! wspieram!”, realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content