fbpx Skip to content

Ministerstwo Edukacji Narodowej stanowczo o konieczności przeciwdziałania dyskryminacji, w tym homofobii: „Zrobimy to”.

Dzisiejsze spotkanie w MEN odbyło się na zaproszenie Minister Augustyn, wystosowane po manifestacji, którą KPH i TEA zorganizowały pod siedzibą MEN 2 lipca, bezpośrednio po upublicznieniu informacji o przyczynach tragicznej śmierci 14-letniego Dominika Szymańskiego z Bieżunia.

W czasie ponad godzinnej rozmowy poruszone zostały ważne kwestie dotyczące roli i autorytetu Ministerstwa Edukacji Narodowej w kreowaniu wspierającej atmosfery dla wszystkich uczniów i uczennic, bez względu na różnice. Zarówno Minister Augustyn, jak i przedstawicielki / przedstawiciele KPH i TEA zgodzi się co do kluczowego znaczenia przeciwdziałania dyskryminacji dla bezpieczeństwa w szkołach w Polsce. Minister Augustyn bezpośrednio i wprost wyraziła chęć działania Ministerstwa w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji motywowanej różnymi przesłankami, w tym orientacją seksualną.

Ministerstwo Edukacji Narodowej jest obdarzone autorytetem przez kadrę szkolną i ma możliwość wprowadzania wielkich  zmian. Są w Polsce odważni nauczyciele i nauczycielki, którzy już chcą działać przeciw dyskryminacji i przemocy, ale zwyczajnie się boją, ponieważ nie wiedzą czy mogą – zarysował problem Vyachslav Melnyk z Kampanii Przeciw Homofobii.

Dyskryminacja i przemoc motywowane uprzedzeniami są, zdaniem Ministerstwa, elementem szerszego problemu dotyczącego bezpieczeństwa w szkole. Zapowiedziano, że w ramach programów realizowanych przez MEN, m.in. programu „Bezpieczna+” wdrażanego od 1 września 2015 roku, bezpieczeństwo nie będzie traktowane ogólnikowo jak to miało miejsce do tej pory, a zjawisko przemocy zostanie odniesione także do przemocy motywowanej uprzedzeniami . Minister zapowiedziała, że w programie zawarto wprost wątki definiujące dyskryminację w szkole jako zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów i uczennic, a uruchamiane w jego ramach konkursy grantowe będą pomagały m.in. wspierać lokalne działania antydyskryminacyjne w szkołach, we współpracy szkół i organizacji pozarządowych.  

Przemoc i dyskryminacja motywowane uprzedzeniami różnią się od przemocy ogólnej, ponieważ uderzają w tożsamość dziecka. Tożsamość, która jest niezmienna i niezależna od woli. Może ona dotyczyć np. etniczności, rasy, ale także orientacji seksualnej – przekonywała w tym kontekście Ewa Stoecker z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej.

Zajmowanie się ogólnie „przemocą” bez odniesienia się do jej przyczyn zakorzenionych w uprzedzeniach sprawia, że sedno problemu się rozmywa. Szkoły nie zajmują się wtedy sednem problemu, lecz tylko objawami. Jasne stanowisko MEN w sprawie przemocy motywowanej uprzedzeniami wesprze tych nauczycieli i nauczycielki, które już teraz – czasem w niesprzyjającym środowisku lokalnym – aktywnie i z zaangażowaniem działają w tym obszarze – dodała Natalia Sarata, również z TEA.

Z kolei Agata Chaber z KPH wyraziła wobec MEN oczekiwanie zabrania głosu – Najważniejsze jest otwarte wyrażenie stanowiska MEN i zakomunikowanie nauczycielom: „Jeśli widzicie na korytarzu szkolnym homofobię – reagujcie!”. To jest zadanie Ministerstwa.

Minister Urszula Augustyn zadeklarowała zaś: Nie tylko widzimy problem, ale i chcemy z nim walczyć (…) chcemy wspierać nauczycieli, uczyć ich, mówić im wprost: reagujcie.

Podczas spotkania obie strony zgodnie podkreślały, że różne przejawy dyskryminacji, np. homofobia, seksizm, transfobia, rasizm, ksenofobia, wykluczanie ze względu na wiek stan zdrowia, status społeczno-ekonomiczny czy stopień sprawności muszą być zwalczane w takim samym stopniu – inaczej szkoła nie będzie bezpiecznym miejscem. Również  w związku z tym kolejny rok szkolny ogłoszony zostanie także Rokiem Otwartej Szkoły – otwartej m.in. na różnorodność, na działania antydyskryminacyjne oraz na organizacje pozarządowe, które mają szkoły wspierać. Inauguracja Roku Otwartej Szkoły odbędzie się 1 września 2015 roku. Podczas spotkania przedstawiciele i przedstawicielki KPH i TEA zaproponowały, by w czasie inauguracji roku szkolnego Minister Edukacji Narodowej w szczególny sposób przypomniała, że w szkole nie ma miejsca na dyskryminację ze względu na jakąkolwiek przesłankę, w tym homofobię.

Link do relacji ze spotkania na stronach MEN: http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nie-ma-zgody-na-dyskryminacje-spotkanie-z-tea-i-kph.html

 

Kontakty dla mediów:

Kampania Przeciw Homofobii:
Cecylia Jakubczak, PR Manager KPH: cjakubczak@kph.org.pl, 790 866 388
Mirosława Makuchowska, Wiceprezeska KPH: mmakuchowska@kph.org.pl, 511 803 474

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej:
Natalia Sarata, koalicja@tea.org.pl, 501 36 58 34 

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content