Skip to content

Minister Edukacji Narodowej spotkała się z przedstawicielkami Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej

Pełna treść listu Koalicji dostępna jest tutaj:

Link – List Koalicji do Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiający apel z dn. 27.06.2014 r.

Było to już drugie spotkanie przedstawicielek Koalicji w Ministerstwie, a jednocześnie pierwsze z obecną Minister Edukacji. Podczas spotkania dyskutowane były możliwości podejmowania wspólnych działań przez Koalicję oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej na rzecz wprowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej w Polsce. W trakcie spotkania Pani Minister zapoznała się z postulatami Koalicji, wyrażając wsparcie dla koncepcji edukacji antydyskryminacyjnej i ze swojej perspektywy ujmując je jako ważny aspekt przeciwdziałania przemocy w szkołach.

Mamy nadzieję, że spotkanie z Minister Joanną Kluzik-Rostkowską jest wstępem do dalszej, rzeczowej współpracy i konkretnych zmian w systemie edukacji formalnej.

Działania rzecznicze Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej prowadzone są w ramach projektu „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona", realizowanego w partnerstwie z Fundacją na rzecz Różnorodności Społecznej, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG za pośrednictwem Fundacji im. Stefana Batorego.
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content