fbpx Skip to content

Minister Edukacji Narodowej: edukacja antydyskryminacyjna zadaniem każdej szkoły

W swoim liście Joanna Kluzik-Rostkowska, w ślad za Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, określa jako wartości fundamentalne – wolność i równość wszystkich ludzi. Odwołując się do Artykułu 7 Deklaracji Pani Minister podkreśla prawo każdej osoby do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją.

Jednocześnie silnie akcentuje odpowiedzialność szkół i wszystkich nauczycieli/lek za prowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej:

Kształcenie i wychowanie młodego pokolenia  w przekonaniu o równości wszystkich ludzi bez względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną to jedyna droga w rozwoju świadomego, odpowiedzialnego i demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

Minister Edukacji Narodowej apeluje do osób odpowiedzialnych za jakość i efektywność polskiej edukacji o wzmacnianie swoimi działaniami edukacji antydyskryminacyjnej.

List skierowany do szkół przez Minister Edukacji Narodowej z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka jest realizacją jednego z postulatów Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, koordynowanej przez TEA.

Pełną treść listu dostępna jest na stronach internetowych MEN oraz kuratoriów oświaty.

Link – List z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na stronie MEN

List – List z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka na stronie MEN w formie pdf

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content