Skip to content

Konferencja promująca raport “Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” już za nami!

Przypomnijmy, że raport został zaprezentowany szerszej publiczności podczas konferencji organizowanej przez TEA wspólnie z Pełnomocniczką Rządu ds. Równego Traktowania, która odbyła się 22 kwietnia br. w Warszawie. 

W pierwszej części konferencji zaprezentowano wyniki badania zrealizowanego w 2014 roku. Dr Katarzyna Gawlicz oraz dr Paweł Rudnicki, pracownicy naukowi Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, jako przedstawiciele zespołu redakcyjnego raportu, w skład którego wchodzi także dr Marcin Starnawski, przedstawili założenia metodologiczne badania oraz jego kontekst. Następnie przedstawicielki zespołu badawczego TEA, współautorki raportu, Magdalena Chustecka, Małgorzata Jonczy-Adamska oraz Marta Rawłuszko, zaprezentowały najważniejsze obserwacje, wnioski oraz rekomendacje wynikające z badania – dyskryminację widzianą z perspektywy uczennic i uczniów (tę część raportu współtworzyły także Małgorzata Dymowska i Ewa Stoecker), dyskryminację w oczach nauczycielek i nauczycieli oraz działania antydyskryminacyjne, podejmowane na terenie szkoły. Zasadniczą część prezentacji stanowiły cytaty pochodzące z badania, wypowiedzi i relacje młodzieży oraz przedstawicielek/li grona pedagogicznego. Z rozmów w kuluarach oraz informacji zwrotnych przekazanych po konferencji wiemy, że własnie te bezpośrednie relacje, oddanie głosu osobom na co dzień wykluczanym, dyskryminowanym, pomijanym, dla welu osób było niezwykle poruszające. 

Drugą część konferencji stanowiła dyskusja panelowa, podczas której o edukacji antydyskryminacyjnej, znaczeniu raportu, możliwościach i barierach dla wprowadzania rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej do systemu edukacji formalnej dyskutowały/li:
prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania
Anna Wesołowska, Dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania, Ministerstwo Edukacji Narodowej
Anna Błaszczak, Zastępczyni Dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, Uniwersytet Jagielloński, System Ewaluacji Oświaty
Agnieszka Kozakoszczak, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
 

Dyskusję moderowała Małgorzata Borowska, członkini TEA.

W konferencji wzięło udział prawie 150 osób – nauczycielek i nauczycieli, wykładowczyń/ów zajmujących się tematyką równości i antydyskryminacji w edukacji, osób reprezentujących organizacje pozarządowe.

W konferencji wzięły udział także członkinie i członkowie TEA: Marta Bem, Dorota Bregin, Piotr Cykowski, Małgorzata Dymowska, Marcin Fiedorowicz, Elżbieta Kielak, Natalia Sarata, Agata Teutsch. Za pracę przy przygotowaniu oraz podczas samej konferencji serdecznie dziękujemy. Za wsparcie dziękujemy również Annie Żelazowskiej-Kosiorek. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z prezentacją podsumowującą badania TEA oraz korzystania z niej w ramach realizowanych działań edukacyjnych i upowszechniających. Prezentacja do pobrania tutaj.

Konferencja, jako część projektu "Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona", została zrealizowana w ramach programu Obywatele dla demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content