fbpx Skip to content

Koalicja rekomenduje, jak włączyć EA do edukacji formalnej

Rekomendacje są efektem pracy podczas spotkań Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, a także głosów w dyskusji podczas konferencji "Edukacja do równości – równość w edukacji", którą Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej zorganizowało 11 maja 2011 roku.

Rekomendacje stanowią punkt wyjścia do dalszych prac Koalicji, wskazują kierunki działań oraz priorytety.

Komentarz ekspercki do "Rekomendacji" przygotowała Anna Dzierzgowska, ekspertka Fundacji Feminoteka i projektu Społeczny Monitor Edukacji, autorka wielu publikacji na temat edukacji formalnej z perspektywy równości i różnorodności.

Zapraszamy do lektury!

 Save as PDF

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content