fbpx Skip to content

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej spotyka się z dr Sylwią Spurek, Zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich ds. Równego Traktowania i dyskutuje strategicznie.

 
W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące następujące organizacje i grupy członkowskie Koalicji: Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Ośrodka KARTA, Kampania Przeciw Homofobii, Fundacja Autonomia, Fundacja Przestrzeń Kobiet, Akceptacja. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Homoseksualnych, Biseksualnych i Transpłciowych, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.
 
Spotkanie koordynowanej przez TEA Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 26 lutego 2016 r. 
 
Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Obecnie w skład Koalicji wchodzi 59 organizacji i grup z 19 miejscowości w całej Polsce. 
 
Spotkanie Koalicji odbyło się w ramach projektu „Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam! wspieram!”, realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. 
 
 
 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content