fbpx Skip to content

Koalicja analizuje nierówności edukacyjne w polskiej szkole

Porozumienie kilkudziesięciu organizacji pozarządowych, koordynowane przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej spotkało się w Warszawie 12 września, by podczas trzeciego w tym roku spotkania rozmawiać z zaproszonymi ekspertami o nierównościach edukacyjnych i znaczeniu statusu społeczno-ekonomicznego w polskiej szkole. Spotkanie było także okazją do dyskusji o wizji i celach szkoły, a także o społecznej roli edukacji.

Pierwszym  zaproszonym ekspertem był dr Przemysław Sadura, socjolog, publicysta, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Zarządu Fundacji Pole Dialogu. Osią jego wystąpienia była teza o nierównościach immanentnie wpisanych w system edukacji, które sprzyjają i wzmacniają selekcję i segregację, czyniąc ze szkoły wykluczające środowisko. Dlatego istotą zmiany wprowadzanej do edukacji powinno być nie tylko wprowadzanie treści antydyskryminacyjnych do edukacyjnych przekazów, ale przede wszystkim analiza i zmiana założeń, na których opiera się cały system edukacji. Brak w nim miejsca na szkołę jako przestrzeń wspólnotową, społecznościową, zachęcającą do współpracy, a nie współzawodnictwa. Tymczasem szkoła powinna być miejscem przekazywania miękkich umiejętności komunikacyjnych, łączenia wiedzy z różnych dziedzin – po to, by tworzyć demokratyczne społeczeństwo. Współdziałanie, komunikacja zamiast konkurencyjności i merytokracji to przewodnie hasła wizji edukacji proponowanej przez doktora Sadurę.

Drugim zaproszonym gościem był prof. Zbigniew Sawiński, wiceprzewodniczacy Rady Naukowej Instytutu Badan Edukacyjnych, placówki badawczej prowadzącej interdyscyplinarne badania nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Prof. Sawiński zaprezentował historię badań nad nierównościami edukacyjnymi, wskazując na pionierskie badania amerykańskie z lat 60. XX wieku. Przedstawił podstawowe koncepcje i modele badań nad nierównościami. W dalszej kolejności zaprezentował wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE), przedstawionych w "Raporcie o stanie edukacji. Społeczeństwo w drodze do wiedzy" (2011). Wskazał na silne korelacje miedzy między wykształceniem rodziców a uczęszczaniem do przedszkola, wynikami w nauce i wyborami edukacyjnymi ich dzieci. Zaprezentował także porównania korelacji nierówności dochodowych i edukacyjnych w Polsce na tle innych krajów europejskich.

W spotkaniu wzięły udział osoby reprezentujące kilkanaście organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Lambda Warszawa, Fundację Feminoteka, Grupę Edukacyjną Poradni Zdrowia Psychoseksualnego „Bez Tabu”, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundację na rzecz Różnorodności Społecznej, Stowarzyszenie Promocji Wielokulturowości Interkulturalni.pl, Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”, Grupę Edukatorów Seksualnych PONTON, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundację Przestrzeń Kobiet, Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12, Kampanię Przeciw Homofobii.

Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej jest dobrowolnym porozumieniem organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz grup nieformalnych, które działają na rzecz edukacji antydyskryminacyjnej. Koalicja spotyka się dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content