Skip to content

Gotowi do certyfikacji

Pięć różnych warsztatów złożyło się na cykl edukacyjny w projekcie „Do-równaj jakości”. Ich celem był rozwój kompetencji trenerskich trenerek i trenerów zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną. Warsztaty miały przyczynić się do tego, aby członkowie i członkinie TEA byli gotowi do ubiegania się o certyfikat jakości szkoleń antydyskryminacyjnych. Choć system certyfikacji trenerskiej ruszy w maju 2012, to dzięki warsztatom już dziś o certyfikat może ubiegać się ponad 20 osób.


Trenerzy i trenerki wzięli udział w następujących warsztatach:
Warsztaty umiejętności superwizyjnych
 

Cele:
• zbudowanie sytuacji edukacyjnej sprzyjającej rozwijaniu kompetencji superwizyjnych
• pogłębienie kontaktu pomiędzy uczestnikami/czkami
• wypracowanie kontraktu szkoleniowego
• poznanie/ ustalenie : definicji i obszarów superwizji
• rozwijanie jednej z kompetencji superwizyjnych – słuchania ( różne rodzaje i funkcje)
Prowadząca: Agnieszka Zarzycka
 

Warsztat genderowy
Cele:
• refleksja na temat doświadczenia siebie jako osoby z gender kobiety,
• wpływ mojego gender na relacje, które tworze
• wpływ mojego gender na rolę zawodową i trenerską
Prowadzące: Maja Branka, Natalia Sarata
Warsztat antydyskryminacyjny
 

Cele:
• refleksja na kwestiami związanymi z tożsamością , postrzeganiem, stereotypami, dyskryminacja i przemocą
• podniesienie umiejętności reagowania na sytuacje dyskryminacji, przemocy
• spotkanie, wymiana, wsparcie
 

Prowadząca: Agata Teutsch
 

Reagowanie na stereotypy i dyskryminację
w perspektywie osobistej i zawodowej osoby zajmującej się edukacją antydyskryminacyjną  – warsztat antydyskryminacyjny z elementami warsztatu asertywności
 

Cel: Wzmocnienie osób zajmujących się edukacją antydyskryminacyjną, poprzez:
• pogłębienie refleksji i wiedzy na temat oporu jako elementu procesu grupowego w warsztacie antydyskryminacyjnym, jego źródeł, sposobów przejawiania się;
• refleksję nad własnymi emocjami będącymi efektem wypowiedzi i zachowań dyskryminujących osób uczestniczących, ich konsekwencjami oraz sposobami radzenia sobie z nimi;
• refleksję nad tożsamością i rolą osoby prowadzącej działania antydyskryminacyjne, w kontekście reagowania na wypowiedzi i zachowania motywowane uprzedzeniami i stereotypami;
• pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z asertywnym zachowaniem;
• wypracowywanie i ćwiczenie możliwości asertywnego reagowania na dyskryminację i przemoc w życiu osobistym i zawodowym.
 

Prowadzące: Agata Teutsch, Natalia Sarata
 

Osoby uczestniczące w warsztatach to:
1.Małgorzata Borowska
2.Maja Branka
3.Dorota Bregin
4.Dominika Cieślikowska
5.Magda Chustecka
6.Katarzyna Dułak
7.Gosia Dymowska
8.Ewa Furgał
9.Magda Grabowska
10.Małgorzata Jonczy-Adamska
11.Agnieszka Kozakoszczak
12.Kinga Karp
13.Mirka Makuchowska
14.Natalia Pamuła
15.Michał Pawlęga
16.Marta Rawłuszko
17.Natalia Sarata
18.Kasia Sekutowicz
19.Monika Serkowska
20.Agnieszka Siekiera
21.Ewa Stoecker
22.Jan Świerszcz
23.Agata Teutsch
24.Ania Urbańczyk
 

Projekt DO-RÓWNAJ JAKOŚCI – rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content