fbpx Skip to content

Gnębienie czy naruszenie zasad komunikacji? – odpowiedź na kolejne zapytanie TEA adresowane do kuratorium oświaty

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }

W ramach projektu „Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam! wspieram!” Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) monitoruje zasygnalizowane przez media przypadki dyskryminacji i przemocy w szkołach. W odniesieniu do wybranych wydarzeń wysyłamy pytania do władz oświatowych o podjęte działania naprawcze i profilaktyczne.

W minionym miesiącu przyglądaliśmy się sprawie ucznia, który był nękany i zastraszany przez kolegów ze względu na niepełnosprawność intelektualną – jak podają doniesienia medialne. Sprawa trafiła do prokuratury.

Wysłaliśmy do Kuratora Oświaty w Krakowie zapytanie dotyczące biegu tej sprawy oraz podjętych działań o charakterze interwencyjnym i profilaktycznym. Małopolski kurator w szczegółowej odpowiedzi przedstawił sytuację w szkole – jej przebieg, działania wspierające, którymi objęto ucznia, jak i działania względem sprawców.

Kilka razy doszło do szarpania chłopca – podaje Dziennik Polski powołując się na słowa zastępcy prokuratora rejonowego. W dzienniku mowa jest także o tym, że uczniowie próbowali nakłonić nastolatka do zakupu dla nich spodni i butów. Za każdym razem 17-latki groziły swojej ofierze pobiciem. Kurator pisze w odpowiedzi skierowanej do TEA, że „ustalono, że uczniowie ci nie znęcali się nad kolegą, a jedynie próbowali odzyskać pożyczone pokrzywdzonemu pieniądze i rzeczy. Jednak sposób i próby odzyskania ich nie był zgodny z regulaminem szkoły, naruszał zasady komunikacji.”

Kurator przyznał także, że chłopiec „ (…) nie zgłaszał wcześniej żadnych niepokojących sygnałów. Dopiero w obecności funkcjonariuszy, pedagogów i wicedyrektora szkoły przedstawił zdarzenia, do których miało dojść w szkole i poza jej terenem.” Zastanawiające jest, czy chłopiec zwlekał z ujawnieniem tej sprawy z takich samych powodów jak jego równolatkowie z raportu TEA „Dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona” – z powodu braku zaufania do kadry pedagogicznej i innych osób dorosłych z jego otoczenia.

Z pełną treścią pisma TEA oraz odpowiedzi Kuratorium Oświaty w Krakowie można zapoznać się poniżej.

Link – Pismo TEA do Kuratorium Oświaty w Krakowie w sprawie gnębienia ucznia z niepełnosprawnością

Link – Odpowiedź Kuratorium Oświaty w Krakowie

Projektu "Edukacja antydyskryminacyjna – sprawdzam! wspieram!" jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

Edukacja antydyskryminacyjna jest dziś potrzebna w Polsce tak jak nigdy dotąd.

Skip to content